Kalisz

  • Skarszewska 42A, Kalisz, Poland

.Wirtualne uruchomienie i symulacja w 3D

W naszych projektach stosujemy specjalistyczne oprogramowanie CAD – Emulate3D umożliwiające tzw. „virtual commissioning” czyli emulowania projektowanego systemu sterowania w postaci trójwymiarowych modeli oraz przeprowadzenie dokładnych testów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jesteśmy w stanie znacząco skrócić czas uruchomienia systemu.

Symulacja 3D

Oferujemy przygotowanie rzeczywistej symulacji 3D systemu sterowania, umożliwiając klientom weryfikację założeń projektowych oraz dobór optymalnych parametrów systemu jeszcze przed rozpoczęciem realizacji. W przypadku rozbudowy obiektu, nasza symulacja pozwala na testowanie nowych instalacji bez ingerencji w istniejący system, tym samym minimalizując koszty przestojów.

Przygotowana symulacja obiektu jest również bardzo pomocna w przeprowadzaniu bezpiecznych szkoleń dla osób nadzorujących system oszczędzając czas i redukując znacząco koszty.

ZALETY TESTÓW EMULATE 3D

Zmniejszenie kosztów ewentualnych modyfikacji systemu dzięki weryfikacji założeń projektowych na etapie wstępnym projektu

Możliwość testowania projektu rozbudowy systemu bez ingerencji w istniejący system

Znaczące skrócenie czasu uruchomienia systemu

Atrakcyjna graficznie wizualizacja 3D procesu produkcji