Integracja z systemami IT

Głównym zadaniem sterowników PLC jest sterowanie przepływem produktów na liniach przemysłowych. Samo sterowanie jednak nie wystarcza, ponieważ każdy produkt musi zostać przesłany do konkretnej destynacji. Kluczowa w tej kwestii jest komunikacja pomiędzy sterownikami a systemami wyższego rzędu, które określają drogę przepływu produktu.

W celu określenia trasy produktu, system sterowania skanuje kod kreskowy lub odczytuje kod RFID. Następnie informacja jest przesyłana przez sterownik do systemu wyższego rzędu (WMS), który zwraca informację o destynacji produktu. Sterowniki PLC śledzą każdy produkt, dostarczając go poprzez system przenośników do celu.

Co zyskujesz dzięki integracji:

Komunikacja z systemem nadrzędnym WMS

Pełna automatyzacja przepływu produktów

Dynamiczne określanie destynacji

Potwierdzenie dotarcia produktu do celu

Stevia Control Standard – efektywna integracja automatyki z systemami IT

W naszym standardzie SCS (Stevia Control Standard) posiadamy bloki, które umożliwiają komunikację pomiędzy sterownikami PLC, a systemami wyższego rzędu. Przy integracji systemów IT z automatyką dostosowujemy nasze bloki programistyczne do sposobu wymiany informacji, którą oferują systemy klienta. Najczęściej korzystamy z komunikacji po telegramach TCP/IT poprzez sieć.

W zależności od potrzeb możemy wykonać bardziej zaawansowaną integrację z systemami IT poprzez stworzenie systemu pośredniczącego, który będzie konektorem pomiędzy dwoma systemami: systemem WMS klienta oraz systemem sterowania.

Integracja automatyki z systemami IT

Systemy informatyczne w przemyśle odgrywają kluczową rolę i muszą być zintegrowane z urządzeniami automatyki. Ciągła i szybka komunikacja pomiędzy systemem automatyki i systemem IT pozwala precyzyjnie realizować transport wewnętrzny oraz synchronizować procesy produkcyjne i magazynowe. Poprzez zastosowanie wielu kamer i czujników w systemie automatyki, po wykonaniu integracji, operator w systemie WMS może na bieżąco śledzić lokalizację każdego produktu.

Wykonujemy pełną integrację automatyki z systemami IT, która pozwala na wydajne zarządzanie operacjami intralogistycznymi i przyczynia się do minimalizowania kosztów przemieszczania ładunków. Najnowocześniejsze informatyczne systemy intralogistyczne wraz z automatyką powodują zwiększenie wydajności zakładu oraz minimalizują ryzyko błędu ludzkiego.

integracja z it

Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości połączenia twojego systemu magazynowego z system automatyki