Integracja z systemami IT

Głównym zadaniem sterowników PLC jest sterowanie przepływem produktów na liniach przemysłowych. Samo sterowanie jednak nie wystarcza, ponieważ każdy produkt musi zostać przesłany do konkretnej destynacji. Kluczowa w tej kwestii jest komunikacja pomiędzy sterownikami a systemami wyższego rzędu, które określają drogę przepływu produktu.

W celu określenia trasy produktu, system sterowania skanuje kod kreskowy lub odczytuje kod RFID. Następnie informacja jest przesyłana przez sterownik do systemu wyższego rzędu (WMS), który zwraca informację o destynacji produktu. Sterowniki PLC śledzą każdy produkt, dostarczając go poprzez system przenośników do celu.

Co zyskujesz dzięki integracji:

Komunikacja z systemem nadrzędnym WMS

Pełna automatyzacja przepływu produktów

Dynamiczne określanie destynacji

Potwierdzenie dotarcia produktu do celu

W naszym standardzie SCS (Stevia Control Standard) posiadamy bloki, które umożliwiają komunikację pomiędzy sterownikami PLC, a systemami wyższego rzędu. Przy realizacji dostosowujemy nasze bloki programistyczne do sposobu wymiany informacji, którą oferują systemy klienta.

W zależności od potrzeb możemy wykonać bardziej zaawansowaną integrację z systemami IT poprzez stworzenie systemu pośredniczącego, który będzie konektorem pomiędzy dwoma systemami: systemem WMS klienta oraz systemem sterowania.

Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości połączenia twojego systemu magazynowego z system automatyki