Wirtualne uruchomienie systemu

W naszych projektach stosujemy specjalistyczne oprogramowanie CAD – Emulate3D umożliwiające wirtualne uruchomienie systemu (ang. virtual commissioning). Pokazuje ono symulację procesu działania systemów przemysłowych. Program graficzny umożliwia tworzenie cyfrowych bliźniaków przyszłych i obecnych obiektów.

Symulacja systemów przemysłowych w 3D

Symulacja pracy zakłada emulowanie projektowanego systemu w postaci trójwymiarowych modeli. Wirtualne uruchomienie pozwala na testowanie pracy systemu przed wdrożeniem na obiekcie, co wyraźnie skraca koszty uruchomienia realnego systemu. Oprogramowanie Emulate uwzględnia wszystkie przenośniki, elementy oraz czujniki, które występują na realnym obiekcie. Dzięki połączeniu oprogramowania z prawdziwym sterownikiem i programem PLC oraz systemem SCADA możemy stworzyć cyfrowego bliźniaka (ang. digital-twin) realnego obiektu.

Zalety wirtualnego uruchomienia

Skrócenie czasu uruchomienia systemu na obiekcie

Weryfikacja założeń projektowych

Testowanie projektu w wirtualnej rzeczywistości

Wizualizacja 3D działania instalacji

Cyfrowe bliźniaki dla przemysłu i intralogistyki 4.0

Cyfrowy bliźniak to odwzorowanie systemu, który pozwala na wirtualne uruchomienie rozwiązań dla przemysłu i intralogistyki 4.0. Umożliwia on wdrażanie systemów zapewniających lepsze zintegrowanie pracy urządzeń w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. Cyfrowego bliźniaka w przemyśle i intralogistyce 4.0 tworzymy na potrzeby analiz zmierzających do zwiększenia wydajności produkcji oraz do testowania planowanych zmian w instalacji.

Wirtualne uruchomienie i automatyka urządzeń

Wirtualne uruchomienie, które zakłada przygotowanie rzeczywistej symulacji 3D systemu sterowania, umożliwia klientom weryfikację założeń projektowych oraz dobór optymalnych parametrów systemu jeszcze przed ich wdrożeniem. W przypadku rozbudowy obiektu nasza symulacja pozwala na testowanie nowych instalacji bez ingerencji w istniejący system, tym samym minimalizując koszty przestojów.

Virtual commissioning i digital twin – wirtualizacja automatyki przemysłowej

Virtual commissioning to metoda symulacji i testowania całego systemu automatyki przemysłowej przed jego rzeczywistym wdrożeniem. Jest to połączenie emulacji z realnym sterownikiem PLC oraz systemem SCADA. Digital twin, czyli cyfrowy bliźniak, pozwala na stworzenie wiernego, uwzględniającego wszystkie prawa fizyki odwzorowania systemu. Widok całego systemu z góry i możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy newralgicznymi punktami za pomocą kilku kliknięć znacząco usprawnia pracę programisty, który w realnych warunkach zmuszony byłby przemieszczać się wzdłuż często kilkuset metrowej linii w poszukiwaniu błędów.

Wyzwaniem dzisiejszych systemów produkcyjnych i magazynowych jest dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku. W okresach wzmożonego popytu np. przed świętami Bożego Narodzenia liczba zamówień znacząco się zwiększa. Posiadając tzw. digital twin systemu możemy już na etapie projektowania kalkulować maksymalną przepustowość w zależności od konfiguracji. Wirtualne uruchomienie systemu pozwala na symulację i testowanie procesów przed ich rzeczywistym wdrożeniem, co umożliwia dostosowanie systemu do zmiennych warunków. Istotą nowoczesnych systemów jest taka konfiguracja, w której wszystkie procesy przebiegają poprawnie nie tylko przy standardowej liczbie zamówień, ale także podczas okresowych wzrostów. W rezultacie, firmy mogą szybciej i bardziej efektywnie wprowadzać innowacje, zwiększając swoją konkurencyjność na rynku i szybciej odpowiadając na potrzeby klientów.

Obejrzyj, jakie możliwości daje nam Emulate 3D

Umów się na spotkanie, na którym zaprezentujemy możliwości oprogramowania Emulate3D