Wirtualne uruchomienie

W naszych projektach stosujemy specjalistyczne oprogramowanie CAD – Emulate3D umożliwiające wirtualne uruchomienie systemu (ang. virtual commissioning), czyli emulowanie projektowanego systemu sterowania w postaci trójwymiarowych modeli oraz przeprowadzenie dokładnych testów pracy instalacji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie Emulate uwzględnia wszystkie przenośniki, elementy oraz czujniki, które występują na realnym obiekcie. Dzięki połączeniu oprogramowania z prawdziwym sterownikiem i programem PLC możemy stworzyć cyfrowego bliźniaka (ang. digital-twin) realnego obiektu.

Zalety wirtualnego uruchomienia

Skrócenie czasu uruchomienia systemu na obiekcie

Weryfikacja założeń projektowych

Testowanie projektu w wirtualnej rzeczywistości

Wizualizacja 3D działania instalacji

Oferujemy przygotowanie rzeczywistej symulacji 3D systemu sterowania, umożliwiając klientom weryfikację założeń projektowych oraz dobór optymalnych parametrów systemu jeszcze przed rozpoczęciem uruchomienia. W przypadku rozbudowy obiektu nasza symulacja pozwala na testowanie nowych instalacji bez ingerencji w istniejący system, tym samym minimalizując koszty przestojów.

Przed udaniem się na obiekt proponujemy spotkanie w naszym biurze tak, aby zarówno klient, jak i nasza firma miały pewność poprawności wykonanego oprogramowania. Zazwyczaj organizujemy spotkanie FAT (fabryczne testy akceptacyjne), w którego trakcie możemy sprawdzić i zweryfikować założenia projektowe m.in. sprawdzenie założonej wydajności. Dodatkowo klient może przed fizycznym uruchomieniem zobaczyć system w działaniu.

Obejrzyj, jakie możliwości daje nam Emulate 3D

Umów się na spotkanie, na którym zaprezentujemy możliwości oprogramowania Emulate3D