Projektowanie EPLAN & Prefabrykacja szaf sterowniczych

Zajmujemy się pełną realizacją systemów elektrycznych, począwszy od projektowania układów i szaf, poprzez prefabrykację szaf sterowniczych, aż do montażu elektrycznego i uruchomienia na obiekcie. Naszą głównym atutem jest dokładność w realizacji i dbałość o każdy szczegół. Nasze szafy są szeroko testowane, a każdy z przewodów jest opisany i poprowadzony zgodnie z dokumentacją.

Głównie projektujemy, prefabrykujemy i uruchamiamy na obiektach następujące elementy automatyki:

Szafy sterownicze

Rozdzielnice

Pulpity sterujące

Skrzynki łączeniowe

Szafy falownikowe

Projektowanie EPLAN (AKPiA)

Wykonujemy dokumentacje AKPiA m.in. za pomocą oprogramowania inżynierskiego EPLAN Electric P8. Na podstawie dokumentacji tworzone są kompletne listy materiałowe oraz listy opisów aparatów, kabli i przewodów.

Przed przygotowaniem oferty tworzymy wstępne listy materiałowe w celu dokładniejszego określenia kosztów materiałów. Kompletna lista materiałowa jest generowana po ukończeniu dokumentacji elektrycznej.

Jesteśmy w stanie na życzenie klienta udoskonalić lub zautomatyzować dostarczoną dokumentację w EPLAN. Możemy również przenieść dokumentację z pdf do EPLAN z uwzględnieniem sztuki inżynierskiej przy tworzeniu struktury projektu.

Prefabrykacja szaf sterowniczych

Szafy prefabrykujemy z największą starannością i sztuką inżynierką. Stosujemy drukowane opaski kablowe na każde połączenie oraz opisy aparatów umiejscowione podwójnie na aparacie i na płycie montażowej przy aparacie. W miejscach ruchomych takich jak drzwi – przewody przepuszczamy przez odpowiednio dobrane elastyczne peszle.

Często stosujemy przepusty kablowe w postaci produktu Skintop Multi lub Skintop Cube co daje pewną elastyczność przy montażu na miejscu i przyspiesza uruchomienie, jednocześnie zachowując szczelność na poziomie IP66.

Klient ma decydujący wpływ na nazewnictwo elementów w dokumentacji, jednak gdy nie ma on szczególnych żądań, każdy element schematu jest odpowiednio opisany zgodnie z nazwą urządzenia i miejsca montażu. Ułatwia to identyfikację elementów zarówno w dokumentacji, jak i na obiekcie.

Szafy budujemy w oparciu o wysokiej jakości komponenty renomowanych producentów. Dzięki temu dostarczane przez nas produkty gwarantują bezawaryjną i długoletnią pracę na obiekcie. Wszystkie produkty dostarczamy wraz z deklaracjami zgodności CE.

Uruchomienie elektryczne

Sprefabrykowane szafy są testowane przed wysyłką do klienta pod względem:

  • poprawności połączeń i ochrony przeciwporażeniowej,
  • rezystancji izolacji oraz innych czynników wskazanych przez klienta lub wynikających ze specyfiki projektu.

Do tego celu wykorzystujemy mierniki firmy SONEL, spełniające wymagania pomiarowe niemieckich norm VDE. Pomiary przewodów ochronnych możemy wykonywać prądem do 20A. W miarę możliwości dokonujemy również wstępnego rozruchu szafy. Po testach każdy produkt otrzymuje odpowiednie protokoły będące potwierdzeniem przeprowadzonych testów.

Oferujemy również:

  • podłączenia szafy na obiekcie do systemu sterowania,
  • podłączenie do głównego zasilania,
  • pomiary na obiekcie realizowane po stronie klienta,
  • pomiary na obiekcie realizowane przez naszą firmę.

Dobierzemy najlepsze komponenty do Twojej szafy

NAPISZ TERAZ!