Projektowanie EPLAN & Prefabrykacja szaf sterowniczych

Zajmujemy się pełną realizacją systemów elektrycznych, począwszy od projektowania układów i szaf, poprzez zakupy materiałów i prefabrykację szaf sterowniczych, aż do montażu elektrycznego i uruchomienia na obiekcie. Naszym głównym atutem jest dokładność w realizacji i dbałość o każdy szczegół. Nasze szafy są szeroko testowane, a każdy z przewodów jest opisany i poprowadzony zgodnie z dokumentacją.

Głównie projektujemy, prefabrykujemy i uruchamiamy na obiektach następujące elementy automatyki:

Szafy sterownicze

Rozdzielnice

Pulpity sterujące

Skrzynki łączeniowe

Szafy falownikowe

Projektowanie EPLAN (AKPiA)

Wykonujemy dokumentacje AKPiA m.in. za pomocą oprogramowania inżynierskiego EPLAN. Na podstawie dokumentacji tworzymy kompletne listy materiałowe oraz listy opisów aparatów, kabli i przewodów. Podczas pracy posługujemy się normami m.in. PN-EN IEC 81346 oraz PN-EN 61355, dzięki którym nasze projekty spełniają międzynarodowe wymagania.

Przed przygotowaniem oferty przygotowujemy wstępne listy materiałowe w celu określenia kosztów materiałów. Kompletna lista materiałowa jest generowana po ukończeniu dokumentacji elektrycznej.

Nasi inżynierowie są w stanie udoskonalić i zmodernizować dostarczoną dokumentację w EPLAN. Możemy również przenieść dokumentację z pdf do EPLAN z uwzględnieniem międzynarodowych norm przy tworzeniu struktury projektu.

Prefabrykacja szaf sterowniczych

Szafy prefabrykujemy z największą starannością i sztuką inżynierką. Nasze produkty są tworzone zgodnie z wieloma normami m.in. EN IEC 61439, EN 60204, EN ISO 13849 oraz 2014/35/UE. Stosujemy także drukowane opaski kablowe na każde połączenie. Opisy aparatów umiejscowione są podwójnie na aparacie i na płycie montażowej przy aparacie. W miejscach ruchomych takich jak drzwi – przewody przepuszczamy przez odpowiednio dobrane elastyczne peszle.

Często stosujemy przepusty kablowe w postaci produktu Skintop Multi lub Skintop Cube co daje pewną elastyczność przy montażu na miejscu i przyspiesza uruchomienie, jednocześnie zachowując szczelność na poziomie IP66.

Klient ma decydujący wpływ na nazewnictwo elementów w dokumentacji, jednak gdy nie ma on szczególnych żądań, każdy element schematu jest odpowiednio opisany zgodnie z nazwą urządzenia i miejscem montażu. Ułatwia to identyfikację elementów zarówno w dokumentacji, jak i na obiekcie.

Wykwalifikowana kadra naszych monterów buduje szafy w oparciu o wysokiej jakości komponenty renomowanych producentów automatyki. Dzięki temu dostarczane przez nas produkty gwarantują bezawaryjną i długoletnią pracę na obiekcie. Wszystkie produkty dostarczamy wraz z deklaracjami zgodności CE.

Uruchomienie elektryczne

Sprefabrykowane szafy są testowane przed wysyłką do klienta pod względem:

  • poprawności połączeń i ochrony przeciwporażeniowej,
  • rezystancji izolacji oraz innych czynników wskazanych przez klienta lub wynikających ze specyfiki projektu.

Do pomiarów wykorzystujemy mierniki firmy SONEL, spełniające wymagania pomiarowe niemieckich norm VDE. Pomiary przewodów ochronnych możemy wykonywać prądem do 20A. W miarę możliwości dokonujemy również wstępnego rozruchu szafy przed wysyłką do klienta. Po testach każdy produkt otrzymuje odpowiednie protokoły będące potwierdzeniem przeprowadzonych testów.

Oferujemy również pełny montaż oraz uruchomienie komponentów elektrycznych na obiekcie. Wyposażamy wszystkie linie przenośników w czujniki, kamery oraz inne elementy zapewniające bezpieczną pracę systemu. Dokonujemy także montażu koryt oraz okablowania na całej linii. Podłączamy oraz uruchamiamy stworzone wcześniej szafy i integrujemy je z systemem sterowania. Do naszych zadań najczęściej należy także podłączenie szaf do głównego zasilania oraz wykonanie pomiarów końcowych.

Zaprojektujemy i wykonamy kompleksowy system elektryczny dopasowany do Twoich potrzeb