Projektowanie EPLAN & Prefabrykacja szaf sterowniczych

Zajmujemy się pełną realizacją systemów elektrycznych, począwszy od projektowania instalacji i szaf elektrycznych, poprzez zakupy materiałów i prefabrykację szaf sterowniczych, aż do montażu elektrycznego i uruchomienia na obiekcie. Naszą mocną stroną w zakresie prefabrykacji szaf sterowniczych automatyki przemysłowej jest precyzja wykonania oraz dbałość o każdy szczegół. Wszystkie przewody są starannie opisane i prowadzone zgodnie z dokumentacją. Nasze szafy sterownicze są projektowane zgodnie z sztuką inżynierską i międzynarodowymi normami. Przed dostarczeniem na obiekt docelowy, każda z szaf przechodzi obszerne testy i wymagane pomiary.

Głównie projektujemy, prefabrykujemy i uruchamiamy na obiektach następujące elementy automatyki:

Szafy sterownicze

Rozdzielnice

Pulpity sterujące

Skrzynki łączeniowe

Szafy falownikowe

Projektowanie EPLAN (AKPiA)

Wykonujemy dokumentacje AKPiA m.in. za pomocą oprogramowania inżynierskiego EPLAN. Na podstawie dokumentacji tworzymy kompletne listy materiałowe oraz listy opisów aparatów, kabli i przewodów. Podczas pracy przy projektowaniu systemów w EPLAN posługujemy się normami m.in. PN-EN IEC 81346 oraz PN-EN 61355, dzięki którym nasze projekty AKPiA spełniają międzynarodowe wymagania.

Przed przygotowaniem oferty przygotowujemy wstępne listy materiałowe w celu określenia kosztów materiałów. Kompletna lista materiałowa jest generowana po ukończeniu dokumentacji elektrycznej.

Nasi inżynierowie są w stanie udoskonalić i zmodernizować dostarczoną dokumentację w EPLAN. Możemy również przenieść dokumentację z pdf do EPLAN z uwzględnieniem międzynarodowych norm przy tworzeniu struktury projektu.

Prefabrykacja szaf sterowniczych

Szafy sterownicze m.in. do zabudowy elementów automatyki są tworzone zgodnie z wieloma normami m.in. EN IEC 61439, EN 60204, EN ISO 13849 oraz 2014/35/UE. Stosujemy także drukowane opaski kablowe na każde połączenie. Opisy aparatów umiejscowione są podwójnie na aparacie i na płycie montażowej przy aparacie. W miejscach ruchomych takich jak drzwi – przewody przepuszczamy przez odpowiednio dobrane elastyczne peszle.

Często stosujemy przepusty kablowe w postaci produktu Skintop Multi lub Skintop Cube co daje pewną elastyczność przy montażu na miejscu i przyspiesza uruchomienie, jednocześnie zachowując szczelność na poziomie IP66.

Klient ma decydujący wpływ na nazewnictwo elementów w dokumentacji, jednak gdy nie ma on szczególnych żądań, każdy element schematu jest odpowiednio opisany zgodnie z nazwą urządzenia i miejscem montażu. Ułatwia to identyfikację elementów zarówno w dokumentacji, jak i na obiekcie.

Do budowania szaf sterowniczych wykorzystujemy jedynie komponenty najwyższej jakości, pochodzące od uznanych producentów z branży automatyki. Nasze wykwalifikowane zespoły montażowe dbają o solidne wykonanie i montaż tych elementów. Dzięki temu dostarczane przez nas urządzenia automatyki przemysłowej gwarantują bezawaryjną i długoletnią pracę na obiekcie. Wszystkie produkty dostarczamy wraz z deklaracjami zgodności CE.

Uruchomienie elektryczne

W trakcie procesu prefabrykacji szaf elektrycznych każdy element jest sprawdzany przed wysłaniem do klienta. Nasze sprefabrykowane szafy sterujące są testowane pod względem:

  • poprawności połączeń i ochrony przeciwporażeniowej,
  • rezystancji izolacji oraz innych czynników wskazanych przez klienta lub wynikających ze specyfiki projektu.

Do pomiarów wykorzystujemy mierniki firmy SONEL, spełniające wymagania pomiarowe niemieckich norm VDE. Pomiary przewodów ochronnych możemy wykonywać prądem do 20A. W miarę możliwości dokonujemy również wstępnego rozruchu szafy przed wysyłką do klienta. Po testach każdy produkt otrzymuje odpowiednie protokoły będące potwierdzeniem przeprowadzonych testów.

Oferujemy nie tylko projektowanie i produkcję, ale również pełny montaż szaf sterowniczych oraz uruchomienie komponentów elektrycznych na obiekcie. Wyposażamy wszystkie linie przenośników w czujniki, kamery oraz inne elementy zapewniające bezpieczną pracę systemu. Dokonujemy także montażu koryt oraz okablowania na całej linii. Podłączamy oraz uruchamiamy stworzone wcześniej szafy i integrujemy je z systemem sterowania. Do naszych zadań najczęściej należy także podłączenie szaf do głównego zasilania oraz wykonanie pomiarów końcowych.

Zaprojektujemy i wykonamy kompleksowy system elektryczny dopasowany do Twoich potrzeb