Systemy automatyki w intralogistyce i motoryzacji

Dysponując doświadczoną kadrą, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wykonania, wdrażania, a także serwisu systemów automatyki przemysłowej. Specjalizujemy się w implementacji systemów sterowania transportem wewnętrznym w różnych gałęziach przemysłu. Nasi programiści tworzą i rozwijają biblioteki gotowych funkcji obsługujących typowe dla tej branży urządzenia, co skraca czas implementacji i gwarantuje poprawne działanie uruchamianego systemu.

Wieloletnie doświadczenie pomaga nam w realizacjach dużych i złożonych systemów. Wypracowaliśmy sposób działania, który zapewnia terminową i efektywną realizację projektu, a oferowana przez nas opieka serwisowa daje pewność, że automatyczny system transportu wewnętrznego czy sortowania w magazynie będzie działał prawidłowo.

Zakres naszych prac obejmuje:

Programowanie sterowników PLC

Własny standard SCS skraca czas implementacji i gwarantuje poprawne działanie systemu.

Systemy SCADA

Doświadczenie w integracji systemów SCADA w szczególności Atvise, Ignition oraz Siemens.

Projektowanie EPLAN & Prefabrykacja szaf sterowniczych

Realizacja instalacji elektrycznej od projektu do uruchomienia elektrycznego.

Wirtualne uruchomienie

Pełne odwzorowanie i testy programowanego systemu w środowisku 3D.

Integracja z systemami IT

Połączenie i wymiana danych między systemem nadrzędnym, a systemem sterowania.

Roboty przemysłowe

Programowanie i uruchamianie stanowisk zrobotyzowanych.

Wsparcie techniczne

Pełna opieka serwisowa nad wdrożonymi systemami.

Każdy projekt dzielimy na poszczególne fazy, co sprawia, że jest on realizowany według wcześniej ustalonych kryteriów

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 1. Określamy wymagania systemu
 2. Tworzymy opis funkcjonalności systemu
 3. Dobieramy odpowiedni sprzęt i oprogramowanie
 4. Przygotowujemy specyfikację sprzętową
 5. Tworzymy harmonogram projektu
 6. Przedstawiamy wycenę

FAZA PROJEKTOWA

 1. Przygotowujemy kompletną dokumentację elektryczną
 2. Tworzymy kod źródłowy i konfigurację sprzętową
 3. Testujemy oprogramowania i symulujemy na „wirtualnym obiekcie”
 4. Prefabrykujemy szafy sterownicze

FAZA IMPLEMENTACJI

 1. Instalujemy sprzęt oraz wdrażamy system
 2. Przeprowadzamy testy oraz optymalizację
 3. Nadzorujemy start systemu
 4. Szkolimy operatorów

FAZA OBSŁUGI

 1. Świadczymy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne
 2. Zapewniamy zdalne wsparcie techniczne
 3. Realizujemy umowy serwisowe

Projektowanie i wdrażanie systemu automatyki przemysłowej

Wykonujemy systemy kompleksowo – od projektowania, po wdrożenie systemów automatyki przemysłowej, jak i dostosowujemy już istniejące do zmieniających się potrzeb. Jeżeli już posiadasz system automatyki, możemy go zmodernizować i rozbudować o kolejne elementy. Jako integrator automatyki opracowujemy projekty systemu automatyki przemysłowej mające na celu stworzenie zintegrowanego systemu intralogistycznego, zapewniającego lepsze skorelowanie pracy urządzeń transportu wewnętrznego.

Nasza oferta z dziedziny przemysłowych systemów sterowania obejmuje szeroki zakres rozwiązań.

Wykorzystanie systemu emulacji 3D usprawnia proces realizacji uruchomienia na obiekcie i tym samym skraca czas wdrożenia. Tworzymy cyfrowego bliźniaka systemu na potrzeby testowania m.in. obecnej realizacji i planowanych zmian w instalacji. Systemy SCADA pozwalają operatorom skutecznie kontrolować pracę instalacji automatyki przemysłowej oraz dają dostęp do wybranych, istotnych danych, zestawień i raportów również z poziomu mobilnych urządzeń. Roboty przemysłowe, włączane m.in. w systemy sortowni w strefach paletyzacji, zastępują żmudną i często niebezpieczną pracę człowieka, jednocześnie gwarantując powtarzalność wykonywanych operacji w czasie.

systemy automatyki

Rozwiązania dla przemysłu i intralogistyki 4.0

Dzięki automatyzacji linii produkcyjnych w produkcji przemysłowej możliwe jest zredukowanie błędów, poprawienie bezpieczeństwa personelu oraz zmniejszenie kosztów. Intralogistyka odgrywa kluczową rolę w sprawnym działaniu firm z różnych gałęzi przemysłu. Nowoczesne systemy intralogistyczne – systemy sterowania transportem wewnętrznym – umożliwiają szybkie i precyzyjne przemieszczanie towarów między różnymi sekcjami zakładu produkcyjnego. Automatyzacja procesów intralogistycznych zwiększa wydajność i skraca czas operacji magazynowych.

Wdrożenie naszych kompleksowych rozwiązań automatyki m.in. dla systemów magazynowych i logistyki wewnętrznej opartej na automatycznych systemach transportowych przyczynia się do poprawy kontroli procesów oraz umacnia konkurencyjność firmy w warunkach stale rosnących wymagań rynku.

Spotkajmy się oraz porozmawiajmy o Twoim systemie
i Twoich oczekiwaniach