Intralogistyka jako obszar do automatyzacji w przedsiębiorstwach

Czym jest intralogistyka?

Intralogistyka, czyli inaczej logistyka wewnętrzna to sektor logistyki odpowiedzialny za transport dóbr oraz informacji w obrębie określonego segmentu przedsiębiorstwa, np. magazynu. Termin ten po raz pierwszy został użyty w 2004 roku i jest dość dobrze znany wśród właścicieli firm zajmujących się przepływem lub magazynowaniem towarów. Intralogistyka jest pojęciem coraz bardziej rozpoznawalnym na światowym rynku, a firmy skupiające swoją działalność na usprawnianiu procesów intralogistycznych odnoszą coraz większe sukcesy.

Niniejszy artykuł definiuje pojęcie logistyki wewnętrznej, a także opisuje to, jakie procesy obejmuje oraz zawiera przykłady popularnych rozwiązań dla ulepszenia systemu intralogistyki w przedsiębiorstwach.

Intralogistyka – definicja pojęcia

Podstawowym zadaniem intralogistyki jest organizacja przepływu produktów, półproduktów i komponentów wewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowo obejmuje obieg informacji z nim związanych. Logistyka wewnętrzna dotyczy wszystkich czynności związanych z transportem produktów w przedsiębiorstwie – zaczynając od linii produkcyjnej lub przyjęcia towarów, a kończąc na przygotowaniu ich do wysyłki. Warto podkreślić, że intralogistyka obejmuje również identyfikowalność wyrobów i zarządzanie nimi.

Intralogistyka ma zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach typowo produkcyjnych, lecz także centrach dystrybucyjnych lub magazynowych.

W firmach produkcyjnych intralogistyka skupia się na dostarczaniu komponentów i półproduktów dla produkcji oraz na transporcie gotowych wyrobów do określonego miejsca w magazynie, gdzie mają oczekiwać na wysyłkę. Następnie, zamówienie jest kompletowane i wysyłane do klienta końcowego.

Centra dystrybucyjne zajmują się przyjęciami towarów od dostawców oraz kompletacją zamówień wraz z ich wysyłką do klientów. Transport towarów w takich miejscach musi odbywać się w sposób szybki i pozbawiony pomyłek, aby zaspokoić oczekiwania klientów.

Mimo, że rozwiązania intralogistyczne wykorzystuje się jedynie w przypadku procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa to wpływ na nie mają także czynniki zewnętrzne takie jak popyt oraz podaż towarów. Właściwa kolejność rotacji produktów, kontrole jakości, prawidłowa kompletacja zamówień jak również optymalne wykorzystanie magazynu są podstawą do prawidłowego funkcjonowania systemu logistycznego firmy oraz przyczyniają się do wyższego poziomu obsługi klientów, który jest celem każdego przedsiębiorstwa.

Jakie procesy obejmuje intralogistyka?

Najważniejszymi obszarami intralogistyki są procesy związane z transportem wewnętrznym towarów, tak, aby w sposób optymalny zorganizować produkcję i magazynowanie, a także kompletację zamówień.

Do obszaru tego należą:

 • przemieszczanie się towarów w obrębie działów wewnątrz firmy,
 • składowanie towaru w określonym miejscu i czasie,
 • podejmowanie dóbr z magazynu i ich przygotowanie do wysyłki,
 • czynności związane z przyjęciem oraz wydaniem magazynowym,

Procesy przepływu informacji związane z zarządzaniem zapasami również można zakwalifikować do obszarów intralogistyki.

Są to:

 • informacje o wpływających zamówieniach
 • prognozy popytu oraz podaży
 • podejmowanie dóbr z magazynu i ich przygotowanie do wysyłki,
 • informacje na temat bieżących stanów magazynowych

Warto pamiętać też o procesach w zarządzaniu magazynem, takich jak przyjęcie, składowanie, wydawanie dóbr, i obieg połączonej z tymi procesami informacji. Te elementy są podstawowymi częściami składowymi intralogistyki.

Obszar ten obejmuje:

 • zmiany stanów magazynowych,
 • procesy przemieszczania towarów wewnątrz magazynu,
 • optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej,
 • integracja magazynu z systemami IT w celu szybszego obiegu informacji.

Jakie technologie stosuje się w nowoczesnej intralogistyce?

Postęp cyfryzacji i dynamiczny rozwój robotyki, jakie mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach, sprawiły, że obecnie przedsiębiorstwa mogą w bardziej efektywny sposób realizować procesy logistyczne. W ostatnich latach zarządzanie gospodarką magazynową lub produkcyjną skupiło się wokół automatyzacji, robotyzacji oraz integracji systemowej. Obecnie najważniejszymi i najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są:

 • automatyzacja wewnętrznego przepływu produktów,
 • robotyzacja przestrzeni magazynowej,
 • informatyczne systemy zarządzania magazynem (WMS),
 • integracja procesów magazynowych i produkcyjnych,

Automatyzacja wewnętrznego przepływu produktów

Automatyzacja wewnętrznego przepływu produktów to kluczowy element nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i magazynowaniem. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak m. in. zautomatyzowane przenośniki, roboty i układnice, możliwe jest znaczne usprawnienie procesów transportu wewnętrznego. Automatyzacja procesów logistycznych eliminuje wiele ręcznych operacji, redukując ryzyko błędów oraz zwiększając wydajność i precyzję.

Robotyzacja przestrzeni magazynowej

Przełomowym momentem w rozwoju gospodarki magazynowej było wprowadzenie robotów do magazynów. Dzięki zastosowaniu robotów magazynowych, takich jak autonomiczne wózki widłowe, roboty sortujące i systemy do automatycznego przechowywania, pobierania i paletyzacji, możliwe jest znaczne przyspieszenie i usprawnienie procesów składowania, kompletacji zamówień i transportu wewnętrznego. Dodatkowo zastosowanie robotów wspomaga pracowników w wykonywaniu powtarzalnych czynności, sprawiając, że wkład pracy ludzkiej w procesie magazynowania jest mniejszy.

Informatyczne systemy zarządzania magazynem

System WMS (Warehouse Management System) to rozwiązanie przeznaczone do kontrolowania i usprawnienia procesów, jakie zachodzą w magazynach. Jego głównym zadaniem jest kontrola przepływów towarów oraz możliwość zobaczenia całej historii lokalizacji produktów. WMS znacznie ułatwia realizację zadań związanych z przyjmowaniem dóbr, ich kompletacją i przygotowaniem do wysyłki. Warehouse Management System pozwala na lepszą kontrolę nad zarządzaniem procesami magazynowymi.

Integracja procesów magazynowych i produkcyjnych

Nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na integracji systemów produkcyjnych, magazynowych i księgowych wewnątrz przedsiębiorstwa. Obieg towarów w obrębie firmy rejestrowany jest na bieżąco w systemie informatycznym, który integruje poszczególne procesy logistyczne. Za jego pomocą możliwe jest dokładne śledzenie i rejestrowanie ilości, jakości oraz lokalizacji towarów w magazynie lub w dziale produkcji. Współpraca systemu informatycznego z urządzeniami automatyki przemysłowej pozwala na automatyczne sortowanie, transport wewnętrzny produktów lub kompletację zamówień.

Podsumowując…

Zautomatyzowane i zrobotyzowane rozwiązania intralogistyczne niosą wiele korzyści dla firm z nich korzystających. Kluczowym elementem do prawidłowego funkcjonowania takich systemów jest integracja systemów automatyki przemysłowej z systemami informatycznymi. Wdrożenie odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa urządzeń pozwala na redukcję kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności. Zastosowanie robotów zwiększa precyzję w procesach oraz odciąża pracowników. Przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrażają automatyzację w procesach intralogistycznych, zyskują na konkurencyjności, lepiej zarządzają zasobami, minimalizują błędy i zwiększają satysfakcję klientów.

Skontaktuj się z nami i zobacz, co możemy zrobić dla Ciebie!